Hjem

 

 

Velkommen til Saugbrugs båtforening

 

Spørsmål ang.bryggeplass og opplagsplass skal gå via via interessekontoret

69 17 44 96

Alle andre henvendelser kan sendes på mail til

info@saugbrugsbat.net

Saugbrugs båtforening holder til i Eskeviken i Halden

Om hjemmesiden

All info vil heretter bli lagt ut på hemmesiden.

Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer å lagre siden under favoritter og besøke siden

jevnlig for å lese den informasjonen som legges ut.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VANN OG STRØM

 

Nå er vannet stengt i båthavnen for vinteren

Les også vedtektene pkt. 12 ang. regler for bruk av strøm i båthavna

 

 

DUGNAD 23. OKTOBER KL. 16.00

 

Arbeidsoppgavene denne gang vil bestå av

Demontering av gamle brygger

Fjerning av busker og trær

Generell rydding på tomta

 

Dugnaden avsluttes med pizza og sosialt samvær.

 

Alle som stiller på dugnad vil få invitasjon til julebord.

 

 

LADING AV EL-BIL

 

Lading av El-Bil i Eskeviken er forbudt

da det elektriske anlegget ikke er dimensjonert

for dette.

 

 

 

Gummibåt på henger ved slippen

 

Hvem er eier av denne?

Denne må fjernes straks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesopptak med mobilkran

.

Høstens båtopptak med seilforeningens mobilkran

Båtopptak i Eskevike på fredag 28.9. fra kl. 8.00 og lørdag 29.9

til alle påmeldte båtene er tatt opp.

 

 

DUGNAD

 

Det blir dugnad i båthavna Tirsdag 8 mai kl. 16.00

Arbeidsoppgaver vil bestå av beising av brygger, generell rydding på tomta + div.

Vi avslutter med pizza og sosialt samvær.

VEL MØTT

 

 

 

VANN OG LANDGANGER

 

Vannet er satt på og landganger til flytebrygger er på plass for sesongen

 

 

VEKTBEGRENSNING

 

Det er satt vektbegrensning på deler av eiendommen vår på totalt vekt på 30 Tonn

Dette pga. dårlig grunn og fare for utglidning.

Det vil bli montert et skilt ved aktuelt område som opplyser dette.

Vi ber om at dette overholdes da det er hver båteier som bestiller løfting av båten sin.

Se under fliken om foreningen - vektbegrensninger.

 

 

Vil vil også oppfordre alle brukere av båthavna at bom SKAL lukkes etter passering.

 

 

 

 

FELLES UTTAK MED MOBILKRAN VÅR 2018

 

Pga gjeldende isforhold utsettes første uttak til 13.04

Uttak vil bli på fredag og lørdag samme helg.

Uttak starter Fredag kl 08:00. Nord Vest.

 

 

 

 

 

SAUGBRUGS BÅTFORENING

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

 

20. mars d.å. i plenumsalen administrasjonsbygg

kl. 16.00.

 

Dagsorden :

 

1.Åpning

 

2.Valg av dirigent og referent

 

3.Protokoll

 

4. Årsberetning

 

5.Regnskap

 

6. Endringer av vedtekter pkt 3

 

7.Innkommende forslag

 

8.Valg.

 

Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 9 .mars

 

 

 

Vel Møtt

 

Styret

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

GODT NYTT ÅR

 

 

Styret i båtforeningen vil ønske alle medlemmer et godt nytt år.

Vil samtidig takke for all hjelp vi har fått av dere for å gjøre båthavna våres bedre og bedre for hvert år. Det skjer også litt i båthavna nå i vinter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELLESDUGNAD

Tirsdag 12. September kl. 15.30 - 20.00

Vi avslutter dugnaden med pizza på brygga.

 

EN HENSTILLING TIL ALLE MED BÅT I KANALEN

 

Senk ned påhengeren din nå, da det blir trangt for alle som skal inn for å løfte opp båten, da slipper vi skader på båter og påhengere.

 

SJEKK BÅTEN DIN

 

Det har vært tyver på ferde på bryggene våre

Sjekk båten din og meld fra til Lars Erik Røyter hvis noe er galt

 

 

Styret i båtforeningen vil rette en STOR TAKK til alle som har bidratt på dugnadene som gjør båthavna og bryggeanlegget våres så flott. Brygga på ene siden i kanalen er nå ferdig. Vil også ønske alle en god båtsommer 👍

 

 

 

 

AVSLUTTENDE BRYGGEDUGNAD 4. MAI kl. 16.00

 

Vi ferdigstiller bryggen langs kanalen for i år, og avslutter med pizza på den flotte nye bryggen.

 

 

 

BÅTFORENINGENS DUGNADSGJENG

 

Vi trenger 2 personer som kan inngå i den faste dugnadsgjengen.

 

Dette er en gruppe på fire personer som tar opp og legger ut landganger og utliggere.

Dette er en enkel jobb som tar noen timer en dag på våren og en dag på høsten.

De som tar på seg denne jobben blir fritatt for andre dugnader og vil bli invitert til vårt populære julebord.

Ta kontakt med Lars Erik Røyter på tlf. 41417699

 

 

 

Tirsdag 25. April

 

Vi fortsetter med bryggedugnad 16.00-20.00

 

 

 

NY BRYGGEDUGNAD

 

Styret i båtforeningen innkaller til bryggedugnad.

 

Tirsdag 4.4-2017 kl. 16.00-20.00

 

 

 

Vann og Landganger

 

Vannet er nå satt på og landganger til flytebryggene er også lagt ut.

 

 

 

 

ÅRETS FØRSTE BRYGGEDUGNAD

 

Styret i båtforeningen innkaller til bryggedugnad.

 

Torsdag 30.3.2017 kl. 16.00-20.00

 

 

 

 

 

 

SAUGBRUGS BÅTFORENING

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

 

Tirsdag 28. mars d.å. i plenumsalen administrasjonsbygg

kl. 16.00.

 

Dagsorden :

 

1.Åpning

2.Valg av dirigent og referent

3.Årsberetning

4.Regnskap

5.Innkomne forslag

6.Valg.

 

Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 10.mars

 

 

 

 

Vel Møtt

 

Styret

 

 

 

 

GRAVEARBEIDER VED ENDEN AV KANALEN

Halden komune skal legge rør over veien og det skal spuntes og støpes ny slipp for kranbil.

Arbeidet starter i midten av mai og det vil i perioden arbeidet pågår

ikke være mulig å sjøsette båter med kranbil innerst i kanalen.

Store båter som ikke kan sjøsettes med bil fra kanalsiden bør derfor settes ut før 15. mai.

 

 

LES VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

Strøm skal ikke være tilkoblet båten uten tilsyn.

Det er allikevel lov å lade batterier i en begrenset periode.

Sett en lapp på kabelen med info om perioden strømmen er tilkoblet.

Opplagsutstyr skal merkes med navn.

Master skal sikres mot klappring i tauverk.

Vannet stenges for vinteren

Vannet stenges i Eskeviken og utliggere blir tatt opp

Tirsdag 1. november

EN LITEN OPPFORDRING

Vennligst ikke parker langs veiene i havna nå når det er båtopptak.

Det blir veldig trangt for kranbilene å manøvrere mellom alle parkerte biler.

Vi oppfordrer alle å sjekke båten sin da en motorbåtbande

herjer langs Iddefjorden

Se artikkel i Halden Arbeiderblad

www.ha-halden.no/nyheter/politi/bat/batmotorbande-herjer-langs-iddefjorden/s/5-20-200788

TAKK FOR INNSATSEN

Vi har hatt fire dugnader i våres med fantastisk god innsats.

Ny brygge har blitt bygget halveis inn i kanalen, nye benker montert og området er ryddet og klar for sommeren.

Saugbrugs båtforening ønsker alle en god båtsommer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELLESDUGNAD 10. MAI KL. 16.00-20.00

Fellesdugnad med rydding av området og div andre jobber.

Vi avslutter kvelden med en matbit.

SJEKK BÅTEN DIN

Vi har observert folk i området som har "snoket" i båtene.

Dette kan være organiserte bander som er ute for å stjele påhengere og annet

FERDIGSTILLING AV BRYGGE 25.APRIL KL. 16.00

Vi prøver å avslutte bryggebyggingen for denne gang og avslutter med litt mat og drikke.

NY BRYGGEDUGNAD

Vi fortsetter med å bygge brygge langs kanalkanten

Velkommen til dugnad tirsdag 19. april kl. 16.00-20.00

LANDGANGER ER LAGT UT FOR SESONGEN

Da var landganger lagt ut til flytebryggene og bryggene kan tas i bruk.

ÅRETS FØRSTE BRYGGEDUGNAD

Styret i båtforeningen innkaller til bryggedugnad.

Mandag 04.04.2016 kl. 16.00-20.00

GOD PÅSKE

Vannet er nå satt på i Eskeviken

Været ser også lovende ut for påsken så da ligger alt til rette for å starte båtpussen

SAUGBRUGS BÅTFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Torsdag 17. mars d.å. i plenumsalen administrasjonsbygg

kl. 16.00.

Dagsorden :

1.Åpning

2.Valg av dirigent og referent

3.Årsberetning

4.Regnskap

5.Innkomne forslag

6.Valg.

Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 10.mars

 

Det har blitt oppdaget at minst en båt har hatt ubudne gjester på torsdag 14. mai.

Det oppfordres derfor alle å sjekke båten sin snarest.

Forholdet er politianmeldt og hvis det oppdages at noen har vært ombord ta kontakt med Lars Erik Røyter

-----------------------------------

 

E-mail: info@saugbrugsbat.net