Hjem

 

 

Velkommen til Saugbrugs båtforening

 

Spørsmål ang.bryggeplass og opplagsplass skal gå via via interessekontoret

69 17 44 96

Alle andre henvendelser kan sendes på mail til

info@saugbrugsbat.net

Saugbrugs båtforening holder til i Eskeviken i Halden

Om hjemmesiden

All info vil heretter bli lagt ut på hemmesiden.

Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer å lagre siden under favoritter og besøke siden

jevnlig for å lese den informasjonen som legges ut.

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GODT NYTT ÅR

 

 

Styret i båtforeningen vil ønske alle medlemmer et godt nytt år.

Vil samtidig takke for all hjelp vi har fått av dere for å gjøre båthavna våres bedre og bedre for hvert år. Det skjer også litt i båthavna nå i vinter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELLESDUGNAD

Tirsdag 12. September kl. 15.30 - 20.00

Vi avslutter dugnaden med pizza på brygga.

 

EN HENSTILLING TIL ALLE MED BÅT I KANALEN

 

Senk ned påhengeren din nå, da det blir trangt for alle som skal inn for å løfte opp båten, da slipper vi skader på båter og påhengere.

 

SJEKK BÅTEN DIN

 

Det har vært tyver på ferde på bryggene våre

Sjekk båten din og meld fra til Lars Erik Røyter hvis noe er galt

 

 

Styret i båtforeningen vil rette en STOR TAKK til alle som har bidratt på dugnadene som gjør båthavna og bryggeanlegget våres så flott. Brygga på ene siden i kanalen er nå ferdig. Vil også ønske alle en god båtsommer 👍

 

 

 

 

AVSLUTTENDE BRYGGEDUGNAD 4. MAI kl. 16.00

 

Vi ferdigstiller bryggen langs kanalen for i år, og avslutter med pizza på den flotte nye bryggen.

 

 

 

BÅTFORENINGENS DUGNADSGJENG

 

Vi trenger 2 personer som kan inngå i den faste dugnadsgjengen.

 

Dette er en gruppe på fire personer som tar opp og legger ut landganger og utliggere.

Dette er en enkel jobb som tar noen timer en dag på våren og en dag på høsten.

De som tar på seg denne jobben blir fritatt for andre dugnader og vil bli invitert til vårt populære julebord.

Ta kontakt med Lars Erik Røyter på tlf. 41417699

 

 

 

Tirsdag 25. April

 

Vi fortsetter med bryggedugnad 16.00-20.00

 

 

 

NY BRYGGEDUGNAD

 

Styret i båtforeningen innkaller til bryggedugnad.

 

Tirsdag 4.4-2017 kl. 16.00-20.00

 

 

 

Vann og Landganger

 

Vannet er nå satt på og landganger til flytebryggene er også lagt ut.

 

 

 

 

ÅRETS FØRSTE BRYGGEDUGNAD

 

Styret i båtforeningen innkaller til bryggedugnad.

 

Torsdag 30.3.2017 kl. 16.00-20.00

 

 

 

 

 

 

SAUGBRUGS BÅTFORENING

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

 

 

Tirsdag 28. mars d.å. i plenumsalen administrasjonsbygg

kl. 16.00.

 

Dagsorden :

 

1.Åpning

2.Valg av dirigent og referent

3.Årsberetning

4.Regnskap

5.Innkomne forslag

6.Valg.

 

Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 10.mars

 

 

 

 

Vel Møtt

 

Styret

 

 

 

 

GRAVEARBEIDER VED ENDEN AV KANALEN

Halden komune skal legge rør over veien og det skal spuntes og støpes ny slipp for kranbil.

Arbeidet starter i midten av mai og det vil i perioden arbeidet pågår

ikke være mulig å sjøsette båter med kranbil innerst i kanalen.

Store båter som ikke kan sjøsettes med bil fra kanalsiden bør derfor settes ut før 15. mai.

 

 

LES VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER

Strøm skal ikke være tilkoblet båten uten tilsyn.

Det er allikevel lov å lade batterier i en begrenset periode.

Sett en lapp på kabelen med info om perioden strømmen er tilkoblet.

Opplagsutstyr skal merkes med navn.

Master skal sikres mot klappring i tauverk.

Vannet stenges for vinteren

Vannet stenges i Eskeviken og utliggere blir tatt opp

Tirsdag 1. november

EN LITEN OPPFORDRING

Vennligst ikke parker langs veiene i havna nå når det er båtopptak.

Det blir veldig trangt for kranbilene å manøvrere mellom alle parkerte biler.

Vi oppfordrer alle å sjekke båten sin da en motorbåtbande

herjer langs Iddefjorden

Se artikkel i Halden Arbeiderblad

www.ha-halden.no/nyheter/politi/bat/batmotorbande-herjer-langs-iddefjorden/s/5-20-200788

TAKK FOR INNSATSEN

Vi har hatt fire dugnader i våres med fantastisk god innsats.

Ny brygge har blitt bygget halveis inn i kanalen, nye benker montert og området er ryddet og klar for sommeren.

Saugbrugs båtforening ønsker alle en god båtsommer.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FELLESDUGNAD 10. MAI KL. 16.00-20.00

Fellesdugnad med rydding av området og div andre jobber.

Vi avslutter kvelden med en matbit.

SJEKK BÅTEN DIN

Vi har observert folk i området som har "snoket" i båtene.

Dette kan være organiserte bander som er ute for å stjele påhengere og annet

FERDIGSTILLING AV BRYGGE 25.APRIL KL. 16.00

Vi prøver å avslutte bryggebyggingen for denne gang og avslutter med litt mat og drikke.

NY BRYGGEDUGNAD

Vi fortsetter med å bygge brygge langs kanalkanten

Velkommen til dugnad tirsdag 19. april kl. 16.00-20.00

LANDGANGER ER LAGT UT FOR SESONGEN

Da var landganger lagt ut til flytebryggene og bryggene kan tas i bruk.

ÅRETS FØRSTE BRYGGEDUGNAD

Styret i båtforeningen innkaller til bryggedugnad.

Mandag 04.04.2016 kl. 16.00-20.00

GOD PÅSKE

Vannet er nå satt på i Eskeviken

Været ser også lovende ut for påsken så da ligger alt til rette for å starte båtpussen

SAUGBRUGS BÅTFORENING

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Torsdag 17. mars d.å. i plenumsalen administrasjonsbygg

kl. 16.00.

Dagsorden :

1.Åpning

2.Valg av dirigent og referent

3.Årsberetning

4.Regnskap

5.Innkomne forslag

6.Valg.

Forslag til årsmøtet må være levert styret innen 10.mars

STORMEN TOR

Det oppfordres alle med båt i opplag å sjekke sine båter i den sterke vinden.

Spesielt de med seilbåt og riggen oppe må sikre masten mot klappring i tauverk med hensyn til støy.

BRYGGEDUGNAD

Det blir bryggedugnad på båttomta torsdag 12. november kl. 16.00 - ca. 20.00

Arbeidet vil bestå i fjerning av gammel brygge i kanalen.

BÅTOPPTAK

Høsten nærmer seg og det begynner å bli tid for å ta båten på land.

Husk at båten må være fjernet fra bryggeplassen før 15 oktober.

Utriggere og landganger blir fjernet etter dette.

Husk også at strøm ikke skal være tilkoblet båten uten tilsyn.

Til alle som har seilbåt i opplag med riggen oppe, sørg for å sikre vant og fall slik at klapring i masta unngås.

Det er et stort problem for naboer med støy fra master.

(se vedtekter pkt. 12 og 13)

NY DUGNAD

Det blir ny dugnad på båttomta 8. september.

Arbeidsoppgavene vil bestå av beising av brygger, fjerne busker og trær ved container

og generell rydding av søppel på tomta.

STYREMØTE

Det ble avholdt styremøte 25.10

se referat under fliken Møtereferat

STØVING

Det har blitt et problem at det støver mye fra kjøretøy inne på området.

Spesielt for båtene som ligger i kanalen er det et problem med nedstøvete båter

Derfor blir veiene nå lutet etter at alle hull og humpler er fylt med subbus.

HÆRVERK I BÅTHAVNA

Vi fikk bilder på kameraovervåkingsystemet av de som utførte hærverket, båten er gjenkjent.

Tyvgodset ble også funnet. Politiet er på saken.

Det vil nå bli satt opp skilter om at området er kameraovervåket ute på bryggene.

---------------------------------

Det har blitt oppdaget at minst en båt har hatt ubudne gjester på torsdag 14. mai.

Det oppfordres derfor alle å sjekke båten sin snarest.

Forholdet er politianmeldt og hvis det oppdages at noen har vært ombord ta kontakt med Lars Erik Røyter

-----------------------------------

Vi takker for en fantastisk innsats på 5 dugnader i våres.

Se utviklingen under bilder og bryggeprosjektet 2015

Vi minner også på at alle må merke opplagsutstyr som ligger på opplagsplassen over sommeren

og rydde på plassen slik at det ikke står igjen kanner og andre løse ting.

Da gjenstår det bare å ønske alle en

GOD BÅTSOMMER

 

 

 

 

E-mail: info@saugbrugsbat.net